Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 11 ] 
 

Konkurs nowych talentów
Autor Wiadomość

PostZamieszczono: 08 lip 2015, 22:27 
Awatar użytkownika
Offline

Rejestracja: 29 sie 2006, 21:31
Posty: 3426
Lokalizacja: Krzyżowice k.Pawłowic - śląskie
Imię i nazwisko: Bolesław Wujczyk
Zapraszam do uczestnictwa w Konkursie Nowych Talentów 2015, który odbędzie się 26 lipca we Wrocławiu w siedzibie Polskiej Asocjacji Bonsai. Zwycięzca tego konkursu będzie reprezentował Polskę w konkursie NTC podczas Europejskiego Kongresu EBA w Wilnie na Litwie.REGULAMIN KONKURSU NOWYCH TALENTÓW BONSAI 2015

I. INFORMACJE OGÓLNE
§1
Organizatorem „Konkursu Nowych Talentów Bonsai” zwanego dalej Konkursem, jest Polska Asocjacja Bonsai, zwana dalej Organizatorem. Termin konkursu wyznacza się na dzień
26 lipca 2015 roku, Wrocław ul. Kurpiów 14
§2
Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która będzie reprezentować Polskę w „Konkursie Nowych Talentów” podczas wystawy 31th EBA & ESA Convention 2015 w Wilnie w dniu 5 września 2015 roku.
§3
Konkurs obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę.
II. KANDYDACI W KONKURSIE
§4
1.Do Konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie osoby, które mają obywatelstwo polskie.
2.Do Konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie osoby, które mają ukończone 18 lat bądź posiadają zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
3.Do Konkursu poza członkami Polskiej Asocjacji Bonsai mogą zgłaszać się również osoby,
które na dzień złożenia zgłoszenia nie należą do Polskiej Asocjacji Bonsai.
III. ZASADY OGÓLNE
§5
1.Zgłoszenie następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu oraz wpłaty kwoty 50 zł z tytułu uczestnictwa na konto organizatora podane w formularzu zgłoszeniowym. Kwota z tytułu uczestnictwa spożytkowana zostanie na zakup materiału roślinnego wykorzystywanego podczas konkursu. W przypadku wykupu rośliny przez uczestnika konkursu po jego zakończeniu kwota zapłaty pomniejszona zostanie o 50 zł wpłacona z tytułu uczestnictwa w konkursie.
2.Kandydat wyraża zgodę na udział w Konkursie poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego. Brak podpisu kandydata spowoduje odrzucenia zgłoszenia.
3.Wszelkie materiały przesłane wraz z formularzem nie będą oceniane oraz nie podlegają zwrotowi.
4.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji opisanych w
formularzu zgłoszeniowym, w tym ich autentyczności.
§6
1.Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w serwisie internetowym Organizatora Konkursu: http://www.bonsaiklub.pl/form2015.pdf
2.Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w języku polskim.
3.Formularz zgłoszeniowy należy przekazać Organizatorowi w wersji elektronicznej pod
adresem email: bolas@bonsaiklub.pl w tytule „ KONKURS NOWYCH
TALENTÓW”. Osoba odpowiedzialna za rejestrację – Bolesław Wujczyk nr tel. 796 265 283
4.Formularz zgłoszeniowy dostarczony pod inny adres niż wskazany w pkt. 3 nie będzie rozpatrzony.
5.Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w terminie do 16 lipca 2015 r., przy czym
decyduje data wpływu opłaty za uczestnictwo. Zgłoszenia i opłaty dokonane po tym terminie
nie będą rozpatrywane.
6.Maksymalna ilość kandydatów w konkursie to 10 osób. Minimalna liczba osób to 2. Lista
uczestników zostanie zamknięta w dniu skompletowania dokumentacji zgłoszeniowej
pierwszych 10 uczestników. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę
rezerwową, która będzie podstawą do ewentualnego uzupełnienia listy podstawowej. O kolejności zgłoszeń decydować będzie data wpływu opłaty za uczestnictwo w konkursie.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości uczestników w przypadku dużej ilości zgłoszeń.
§7
1.Każdy uczestnik konkursu przystępuje do Konkursu z własnymi narzędziami oraz drutami.
2. Organizator konkursu zapewnia miejsce oraz roślinę do pracy, która zostanie przydzielona
na zasadzie losowania.
3. Przewidziany czas trwania konkursu to 4 godziny.
4. Wszelkie konsultacje odnośnie formowania roślin z osobami nie biorącymi udziału w
konkursie, będą uważane za niestosowne i nagminne łamanie tej zasady może skutkować
dyskwalifikacją uczestnika.
§8
1.Nagrodą dla Laureata Konkursu wybranego przez Kapitułę jest uczestnictwo w „EBA New
Talent Contest” który odbędzie się w dniu 5 września 2015r podczas wystawy 31 th EBA & ESA
Convention 2015 w Wilnie , w charakterze reprezentanta Polski z ramienia Polskiej Asocjacji Bonsai.
2.W przypadku, gdy zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik nie będący członkiem Polskiej
Asocjacji Bonsai, prawo reprezentacji Polski w „Konkursie Nowych Talentów” podczas wystawy
31 th EBA & ESA Convention 2015 w Wilnie będzie przysługiwało mu po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz opłaceniu składki członkowskiej za rok 2015r przed przystąpieniem do konkursu „EBA New Talent Contest” czyli do dnia 5 września 2015r do godz. 9:00.
3.W przypadku niewypełnienia powyższego postanowienia nagroda w postaci uczestnictwa w „Konkursie Nowych Talentów” podczas wystawy31 th EBA & ESA Convention 2015 w Wilnie przechodzi na osobę, która zajęła kolejne miejsce w konkursie i jest członkiem Polskiej Asocjacji Bonsai lub spełni warunek §8 pkt 2.
IV. OCENA FORMALNA
§9
1.Ocena formalna dokonywana jest przez Organizatora Konkursu. Ocena
formalna polega na
sprawdzeniu zgodności zgłoszenia z niniejszym regulaminem, a w
szczególności na
sprawdzaniu czy:
a)Zgłoszenia dokonano na formularzu stanowiącym załącznik 1 do
niniejszego regulaminu,
b)Wypełniono wszystkie wymagane pola formularza zgłoszeniowego,
c)Uczestnik wyraził pisemną zgodę na udział w konkursie oraz podpisał
oświadczenia będące
częścią formularza,
d)Formularz i opłata zostały przesłane w wyznaczonym terminie,
e)Formularz jest wypełniony w języku polskim.
2.W przypadku wątpliwości dotyczących formularza zgłoszeniowego
Organizator Konkursu
może zwrócić się o jego uzupełnienie.
V. OCENA MERYTORYCZNA I WYBÓR LAUREATÓW
§ 10
1.Laureatów wybiera Kapituła Konkursu, zwana dalej Kapitułą.
2.Kapitułę Konkursu stanowi 5 osób.
3.Wybór członków Kapituły nastąpi w dniu odbycia się Konkursu, a skład
będzie wybrany
przez Zarząd Polskiej Asocjacji Bonsai.
4.Kapituła Konkursu pracuje pod przewodnictwem Przewodniczącego
5.Każdy z członków Kapituły dokonuje oceny pracy każdego uczestnika
konkursu sporządzając
kartę sprawozdawczą.
§ 11
1.Kapituła Konkursu dokonuje oceny pracy kandydatów na podstawie
poczynionych prac na
roślinie, a w szczególności bierze pod uwagę następujące kryteria:
a)wybór strony frontowej
b)ekspozycja nebari
c)ułożenie gałęzi według obowiązujących zasad i względem gatunku
d)estetyka nakładania drutów
e)szanse rośliny na przeżycie
5.Za każdy element wymieniony w pkt. 1 (a-e) uczestnik Konkursu może
otrzymać od 1 do 10
pkt.
§ 12
1.Kapituła Konkursu wybiera Laureata na podstawie zdobytych punktów za
wymienione w §
11 pkt. 4
2.Wybór Laureata jest autonomiczną decyzją Kapituły Konkursu, ma
charakter ostateczny i
nie podlega odwołaniu.
3.W wypadku uzyskania dwóch lub więcej identycznych wyników pracy
merytorycznej na
podstawie karty sprawozdawczej, kapituła dokonuje wyboru zwycięzcy na
zasadzie
głosowania.
§ 13
1.Nazwisko Laureata wybranego przez Kapitułę zostanie ogłoszone na
koniec dnia konkursu w
miejscu wskazanym podczas konkursu.

_________________
Włodzimierz Pietraszko

_________________
Pozdrawiam - Bolesław Wujczyk


Na górę
 Wyświetl profil  
 

Konkurs nowych talentów

PostZamieszczono: 11 lip 2015, 13:04 
Awatar użytkownika
Offline

Rejestracja: 04 kwie 2012, 12:10
Posty: 140
Imię i nazwisko: Bartek Koblański
Na stronie: www.ebabonsai.pl/ntc.html nie ma żadnego formularza zgłoszeniowego. Nawet nie ma nic o Bonsai. Nastąpiła chyba pomyłka :wink:

_________________
Pozdrawiam - Bartek Koblański
http://www.flower-garden.pl
http://www.bonsaiempire.pl


Na górę
 Wyświetl profil  
 

Konkurs nowych talentów

PostZamieszczono: 11 lip 2015, 15:49 
Awatar użytkownika
Offline

Rejestracja: 19 wrz 2006, 12:04
Posty: 421
Lokalizacja: Wrocław
Imię i nazwisko: Michał Malawski
Witam
Poprawione. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w serwisie internetowym Organizatora Konkursu: http://www.bonsaiklub.pl/form2015.pdf
Pozdrawiam i do zobaczenia

_________________
Polska Asocjacja Bonsai
http://www.bonsaiklub.pl
http://www.facebook.com/PolskaAsocjacjaBonsai


Na górę
 Wyświetl profil  
 

Konkurs nowych talentów

PostZamieszczono: 20 lip 2015, 17:13 
Awatar użytkownika
Offline

Rejestracja: 04 kwie 2012, 12:10
Posty: 140
Imię i nazwisko: Bartek Koblański
Czy wiadomo już coś odnośnie konkursu?

_________________
Pozdrawiam - Bartek Koblański
http://www.flower-garden.pl
http://www.bonsaiempire.pl


Na górę
 Wyświetl profil  
 

Konkurs nowych talentów

PostZamieszczono: 21 lip 2015, 14:51 
Awatar użytkownika
Offline

Rejestracja: 19 wrz 2006, 12:04
Posty: 421
Lokalizacja: Wrocław
Imię i nazwisko: Michał Malawski
Start godzina 11:00 w siedzibie PAB we Wrocławiu. Reszta jak w regulaminie. Pozdrawiam i zapraszam.

_________________
Polska Asocjacja Bonsai
http://www.bonsaiklub.pl
http://www.facebook.com/PolskaAsocjacjaBonsai


Na górę
 Wyświetl profil  
 

Konkurs nowych talentów

PostZamieszczono: 21 lip 2015, 21:59 
Awatar użytkownika
Offline

Rejestracja: 30 sie 2006, 10:46
Posty: 1063
Lokalizacja: Dzierżoniów
można dojechać jako kibic i bierny obserwator?

_________________
Grzesiek Wołek
http://wog-bonsai.blogspot.com/
https://www.facebook.com/wog.foto


Na górę
 Wyświetl profil  
 

Konkurs nowych talentów

PostZamieszczono: 21 lip 2015, 22:13 
Awatar użytkownika
Offline

Rejestracja: 29 sie 2006, 21:31
Posty: 3426
Lokalizacja: Krzyżowice k.Pawłowic - śląskie
Imię i nazwisko: Bolesław Wujczyk
Najpierw zgłoszonko kolego :P

_________________
Pozdrawiam - Bolesław Wujczyk


Na górę
 Wyświetl profil  
 

Konkurs nowych talentów

PostZamieszczono: 22 lip 2015, 12:56 
Awatar użytkownika
Offline

Rejestracja: 30 sie 2006, 10:46
Posty: 1063
Lokalizacja: Dzierżoniów
ja się nie nadaję ale popatrzeć i pofocić z miłą chęcią

_________________
Grzesiek Wołek
http://wog-bonsai.blogspot.com/
https://www.facebook.com/wog.foto


Na górę
 Wyświetl profil  
 

Konkurs nowych talentów

PostZamieszczono: 26 lip 2015, 11:17 
Awatar użytkownika
Offline

Rejestracja: 19 wrz 2006, 12:04
Posty: 421
Lokalizacja: Wrocław
Imię i nazwisko: Michał Malawski
Jesteśmy na żywo na Twitterze i periscope

_________________
Polska Asocjacja Bonsai
http://www.bonsaiklub.pl
http://www.facebook.com/PolskaAsocjacjaBonsai


Na górę
 Wyświetl profil  
 

Konkurs nowych talentów

PostZamieszczono: 26 lip 2015, 19:25 
Awatar użytkownika
Offline

Rejestracja: 19 wrz 2006, 12:04
Posty: 421
Lokalizacja: Wrocław
Imię i nazwisko: Michał Malawski
Mamy Nowego Talenta :D
Szybka relacja z Konkursu Talentów Bonsai, który w dniu dzisiejszym odbył się we wrocławskiej Akademii Bonsai.
Do konkursu stanęło dwóch zawodników tj. Krzysiek Kowalski oraz Bartosz Koblański
Po zaciętym boju zwycięzcą konkursu został Bartosz Koblański
Gratulujemy

Troszkę fotek na naszym Facebooku
https://www.facebook.com/PolskaAsocjacjaBonsai

_________________
Polska Asocjacja Bonsai
http://www.bonsaiklub.pl
http://www.facebook.com/PolskaAsocjacjaBonsai


Na górę
 Wyświetl profil  
 

Re: Konkurs nowych talentów

PostZamieszczono: 28 lip 2015, 23:31 
Awatar użytkownika
Offline

Rejestracja: 30 sie 2006, 10:46
Posty: 1063
Lokalizacja: Dzierżoniów
kilka obrazków


Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.

_________________
Grzesiek Wołek
http://wog-bonsai.blogspot.com/
https://www.facebook.com/wog.foto


Na górę
 Wyświetl profil  
 

Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 11 ] 

Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Support forum by phpBB3 Assistant
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.dobre-ziola.pl/slowniczek.html http://www.youtube.com/watch?v=Alg05Lv2UCs phpbb3 style

Powered by phpBB Social Network 0.6.0 Kamahl & Culprit © 2010, 2011

phpBB SEO